Prevoditeljske usluge

Kvaliteta i brzina prijevoda su nam na prvom mjestu!

 

Prijevodi tekstova ovjereni i neovjerenih

Usluga pisanih prijevoda, ovjereni prijevodi uz ovjeru stalnog sudskog tumača, usmeni prijevodi – konsekutivni i simultani.

 

Prijevodi osobnih dokumenata ovjereni i neovjereni

Rodni list, vjenčani list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrda o prebivalištu, potvrda o zaposlenju i visini osobnog dohotka, svjedodžbe, diplome, dodatak diplomi, radne dozvole, liječnički nalazi itd.

Prijevodi poslovnih (korporativnih) dokumenata: izvadak iz trgovačkog registra, punomoći, potvrde, financijski izvještaji, ugovori, certifikati itd.

Uz to vršimo prijevode svih vrsta tekstova: ugovore, brošure, natječaje, poslovnu dokumentaciju, kataloge, priručnike za rukovanje / uporabu, znanstvene radove, sažetke itd.

 

Često postavljena pitanja:

Što je ovjereni prijevod sudskog tumača?

Ovjereni prijevod ili „službeni prijevod“ je prijevod teksta (dokumenta) s potvrdom i potpisom ovlaštenog sudskog tumača koji jamči da je prijevod vjeran originalu sastavljenom na izvornom, polaznom jeziku.

Stalni sudski tumač posjeduje važeće rješenje predsjedništva nadležnog županijskog suda o svojem imenovanju za stalnog sudskog tumača na razdoblje od četiri (4) godine. Tako ovjereni prijevod važi u cijelome svijetu i nije ga potrebno ovjeravati na nekom drugom mjestu. (Osim ako stranka traži apostil/u ili neki drugi oblik „nadovjere“.)

Kontakt