Cjenik

Što utječe na cijenu prijevoda?

Na određivanje cijene prijevoda i/ili lekture dostavljenog teksta utječe:

  • jezična kombinacija (polazni jezik > ciljni jezik)
  • zahtjevnost teksta
  • oblikovanje i/ili uređivanje teksta
  • grafička obrada teksta
  • rok isporuke
  • ovjera prijevoda sudskog tumača
  • dodatni ovjereni primjerci

Zatražite ponudu na temelju izvornog teksta.

Moguća su manja odstupanja u procjeni troška prijevoda ako tekst nije dostavljen u obliku prikladnom za obradu i uređivanje (doc, docx ili pdf).

Prijevod uvijek podrazumijeva i jezičnu redakciju (provjeru prijevoda uspoređivanjem teksta na polaznom i ciljnom jeziku) pri čemu redaktor otklanja gramatičke i pravopisne pogreške, vodi brigu o stilu i registru, terminologiji, usklađenosti terminologije s uputama naručitelja i sl.

Cijene zahtjevnijih, stručnih tekstova, kao i onih koji iziskuju uređivanje ili grafičku obradu teksta posebno se dogovaraju.

Jesmo li sve rekli?

Ako mislite da nismo – odmah nas kontaktirajte!

Kontakt