Lektura

Lektoriramo sve vrste tekstova kao što su seminarski, stručni i znanstveni radovi, maturalni radovi, završni radovi i ostalo.
Lektoriramo tekstove u skladu sa standardima važećih pravopisa i gramatika i isporučujemo ih – baš kao i sve ostale naše usluge – u dogovorenom roku.
Nakon lekture Vašeg dokumenta možemo Vam poslati potvrdu o izvršenoj lekturi.

budite uvjereni da Vam jamčimo najbolji odnos (a) cijene (b) kvalitete te (c) roka isporuke prijevoda.

Kontakt