kontakt

Dučakijević d.o.o.

Ivana Cankara 9
42000 Varaždin

Tel:

+385 / 42 - 210 - 405

Fax:

+385 / 42 - 213 - 702

E-mail:

info@ducakijevic.hr

Prijevodi

Pisani prijevodi

 • stručnih tekstova (sva područja)
 • poslovnih i privatnih dokumenata (po potrebi ovjera s pečatom sudskog tumača)
 • promidžbenog materijala
 • jelovnika
 • web stranica
 • pismena korespondencija (e-mail, pisma, narudžbe, itd.)
 • tehnička dokumentacija (upute za uporabu itd.)
 • financijska izvješća
 • medicinska dokumentacija...

Usmeni prijevodi:

 • na poslovnim sastancima
 • prilikom posjeta stranih partnera
 • telefonski razgovor s inozemstvom...

Konsekutivni prijevodi

Simultani prijevodi

Lektoriranje prijevoda